مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
محاکمه يک ديکتاتور و تابلوی اعمالش

شـــبي برقي به ابري نور ميزد

و بــــوران در هوا هاشور ميزد

يـــــكي تندر فضا را ميشكافيد

بــــــه بـــام كومه مهجور ميزد

چـو گم گرديده فرزندي ز مادر

           دمــــادم آسمان هي شور ميزد

در اين غوغاي وهم انگيز بوديم

كه آژيـــــر خـــطر ديجور ميزد

از آن مضراب ساعت درسراچه

دلم در ســينه چون سنتور ميزد

بــه تك تك ميگذشتند آن دقايق

هــــدف را موشكي از دور ميزد

پــــدافنــــد آنچنان غريد گويا

زمــــــرغـــان هوا شبكور ميزد

سپــــيد آژيــــر اسرافيل برزد

تو گوئـي نفخه اي بر صور ميزد

وزيــــد اين زمزمه ناگه زمردم

كـــــــه حريت فتاد و حور ميزد

برآن بنوشته ” آزادي “ به ديوار

بــــــسرعت مردكي كافور ميزد

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته