مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۶۲

مارکسيسم علمی مرد اما دوچيزاز آن بايد زنده بماند يکی احساس مسئوليت اجتماعی و ديگری عشق به آزادی.

                                                               کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته