مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۶۱

اين حقيقت انکار ناپذير است که تمام مردم با هم يکسانند و از طرف خداوند حقوقی به آنها اعطا شده مانند زندگی آزادی و بدنبال خوشبختی رفتن که انتقال ناپذير است.

                                                                      مارتين لوتر کينگ


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته