مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اعطای پناهندگی

به مناسبت اعطاي پناهندگي از سوي بلژيك . استراليا

 

 

به دو كشور كه پناهم دادند

به دو ملت كه صدايم كردند

در زماني كه « حقوق بشري » طرح نبود

در همان برهه كه فرهنگ و ادب جرح نبود

حرمتي داشت حرم جاي تحصن هم بود

مي شد از« قبله عالم » به حرم برد پناه

مي شد از دست عسس گاه گريخت

روح فرهنگ چرا مرده ؟ چه كس كشته ترا ؟

ظاهراً دست به تفكيك قوا يازيديم

ظاهراً مجلس و دولت داريم

قصه زاغ و خراميدن كبك

كشتن سنت و آوردن سبك

بي شك از وسوسه غرب جدا خواهم شد

من پناهنده به درگاه خدا خواهم شد.

                   شهريور 1371 پاريس

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته