مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۹

اگر نمی خواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ قلمرو آزادی تلاش کنيم.

                                                             توماس پاين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته