مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۸

خوشبختی همگانی وابسته به پيوندی فضيلت طلبانه و خلل ناپذير با نوعی قانون اساسی مبتنی بر آزادی است .

                                                                 ژوزف وارن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته