مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آقای عادل چرا مجلس در حالت کما بسر ميبرد؟

برقراری حکومت نظامی ممنوع است در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقتا محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بيش از سی روز باشد و در صورتيکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

                                                                     اصل هفتاد و نهم قانون اساسی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته