مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۵

اطاعت از اراده عمومی به معنای اطاعت از اراده خدا است.

                                                                            ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته