مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۴

کسی نمی تواند قانونی به مردم تحميل کند که خود از آن اطاعت نمی کند

                                                                                             سيسرون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته