مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۳

عدم تحمل مذهبی يا سياسی محصول جزم انديشی است


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته