مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۲

دموکراسی کوشش پيگير حکومت شوندگان برای مقابله با سواستفاده از قدرت است.

                                                                                   آلن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته