مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۵۱

اگر آدميان چنانکه مخالفان دموکراسی معتقدند نميتوانند بر خوذ حکومت کنند بطريق اولی نميتوانند بر ديگران نيز حکومت کنند.

                                                                            توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته