مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نقش و تاثير قانون

هدف راستين قوانين اصلاح و ارتقا شهروندان است . ميزان سنجش خوبی و بدی قوانين سودمندی آنها است .هر چه شهروندان را از گذشته بهتر کند قانون خوبی است هر چه آنان را مانند گذشته نگهدارد بی تفاوت و حتی زائد است و هر چه ايشان را بدتر کند بد است.

                                                                                   افلاطون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته