مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۴۸

انسان طبيعتا شايسته آن نيست که قدرت نامحدود به او بسپارند.

                                                                                      هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته