مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۴۷

جامعه ای که ميخواهد پيشرفت کند بايد جامعه ای آزاد و مبتنی بر نظم خود انگيخته باشد .

                                                                               هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته