مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۴۵

اگر نميخواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ قلمرو آزادی تلاش کنيم.

                                                                                   توماس پاين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته