مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۴۳

در يک جمهوری بسيار مهم است که نه تنها جامعه در برابر ستمگری فرمانروايان حفظ شود بلکه هر بخش از آن از بيدادگری بخش ديگر مصون بماند و حقوق افراد محفوظ باشد

                                                                                      مديسن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته