مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۴۲

به خود همچون ملتی بنگريم که خون آزادی در رگهای او جاريست.

                                                                                     برک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته