مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۴۰

هميشه نيمی از حقيقت را شما ميفهمی و نيم ديگر را مخالف شما ميفهمدو اگر آزادی باشد هر دو نيمه به هم رسيده و کشف حقيقت کامل ميگردد.

                                                                              جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته