مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۳۹

اگر همه بشر به استثنای يکی جملگی بر يک عقيده بودند و تنها يک نفرعقيده مخالف داشت همانطور که آن يک نفر حق نداشت اگر صاحب قدرت کافی بود بشر را خاموش کند بشر نيز حق ندارد آن يک نفر را خاموش کند.

                                                                    جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته