مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
چارپاره سانسور

 

 

 

                                                                       

میوه شعرم رسیده بر درخت

 

آمده زنبیل اذهان پای تخت

 

فاصله افکنده برزنبیل وشاخ

نیش زنبوران سخت پایتخت

                                                                     هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته