مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
قلمرو سياست

در قلمرو سياست رويدادها به همه مربوط است نه فقط به عده ای انگشت شمار.

                                                               خانم هانا آرنت

                                                            نخستين فيلسوف زن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته