مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۳۷

دموکراسی يعنی اختيار و امکان برکنار کردن فوری حاکمان در حالتی که امور را به سود اکثريت رهبری نکنند.

                                                                                    آلن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته