مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
رابطه قدرت و فساد

دائمی بودن مقام ميتواند حتی بهترين و صميمی ترين انسانها را نيز فاسد کند .

                                                                                    جان ميلتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته