مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۳۴

دموکراسی علت اصلی رشد و توسعه اقتصادی غرب بوده است چون دموکراسی امکان آنرا فراهم ميکندکه سياستهای دولت همچون فرضياتی تلقی شوند که بايد مدام در معرض حک و اصلاح قرار گيرند.

                                                                            پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته