مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
وطنم

وطنم ،

مايه رشک و حسد دنيايی است ،

غضب مير غضب ،

خانه خرابم کرده.

                    هرمز مميزی 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته