مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۳۳

اگر فقط مردم تصميم بگيرند که به آتش استبداد و خود کامگی هيزم نرسانندخود بخود اين آتش خاموش ميشود. فقط هيزم نرسانند.

                                                                                   بوئتی

موقع خريد موبايل کافيست بياد گاز گرفتن حضرت قاضی بيفتيم


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته