مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۹

آرمان حکومت قانون را چه کسانی متزلزل ميکنند؟

حکومت قانون نبايستی به هيچ روی راه را بسوی سياستهای سرکوبگرانه و ظالمانه بگشايد.

                                                                                    فون هايک

۲۹ هرماه را بخاطر بسپاريم که روز مبارزه با استبداد است.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته