مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
قانون اساسی برای مملکت است

 

قانون اساسی تا آنجا که با مصالح مملکت هم سوئی دارد قابل احترام و تبعيت است و نميتواند عامل پايداری در تعيين و تعريف (خودی) و (ديگری) باشد. قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی.

                                                                      دکتر محمد مصدق


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته