مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۷(تفکيک قوا)

تفکيک قوا

قانون اساسی بايدتجزيه و توازن قدرت را بعنوان ضمانتی عليه قدرتمند شدن افراطی يک شخص يا يک شاخه دولت در نظر گيرد.

                                                                           وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته