مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۶

 

بايد از بسط و توسعه و تمرکز قدرت حکومتی در جامعه جلوگيری کرد زيرا حکومت شری است که تنها توجيه وجود آن جلوگيری از وقوع مصيبتهای بزرگتر است.

                                                                             برتراند راسل                           


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته