مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۵

 

اگر منتقدان خود به خود بوجود نيايند  بايد بوجودشان آورد.

                                                                     جان استوارت ميل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته