مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۳-۱۲۴

 

خدايا ما را آزادترين و موفق ترين مردم جهان قرار ده.

                                                                          آلکسی دو توکوويل

 

اگر مخير باشم که بين حکومتی بدون مطبوعات ومطبوعاتی بدون حکومت يکی را انتخاب کنم  لحظه ای در گزينش دومی شک نخواهم کرد.

                                                                         توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته