مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۲

 

انديشه های ضد تجدد بطور کلی و ديدگاههای پست مدرن بطور ويژه از لحاظ نظری و سياسی خطرناکند و با محافظه کاری و فاشيسم نسبتی نزديک دارند.

                                                                                    هابر ماس

                                                                                    


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته