مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۱

 

خطا پذيری انسان پايه نظريه آزادی سياسی يعنی رهائی از جبر و فشار است .

                                                                                       فون هايک 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته