مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۱۸

 

               انسان محکوم به آزاديست .

                                                           ژان پل سارتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته