مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
جايگاه قدرت

 

قدرت را نبايد صرفا در حوزه حاکميت دولت جستجو کرد  قدرت در کليه سطوح جامعه پراکنده است .

                                                                                   ميشل فوکو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته