مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۱۲

به کمک دانائی  ميتوان خود را و ديگران را از بندگی و بينوائی رها ساخت علوم جديد را پايه گذاشت الهام بخش مبارزه عليه سانسور و سرکوب آزادی انديشه شدو محتوای نوينی به شان انسان داد.

                                                                                   کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته