مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۱۱

 

آنچه مردم ايران در سال ۵۷ نمی خواستند همين مجموعه نوسازی توام با استبداد و فساد بود.

                                                                            فوکو در سفر به ايران


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته