مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۰۸

 

دموکراسی پیش از آنکه نيازمند مشارکت صوری شهروندان در انتخابات عمومی باشد محتاج مشارکت برابر و همگانی آنان در مباحثات عمومی است .

                                                                                 هابر ماس


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته