مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۰۷

 

آزادی برقراری اصولی است که دست هر مرجع قدرتی را   از جمله اقتدار اکثريت مردم را در اعمال زور محدود کند.

                                                                                   فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته