مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۰۶

 

هيچ باور مذهبی را بدليل اينکه از امور قلبی است نميتوان با زور ايجاد کرد.

                                                                                جان ميلتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته