مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۰۵

 

قانونگذار آزادی را به عنوان عاليترين خير يک کشور تلقی ميکند در حاليکه در وضعيت بردگی همه چيز به حکومت کنندگان تعلق دارد نه به حکومت شوندگان.

                                                                                 استرابو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته