مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۰۳

 

کسی که برای حفظ جان خود از آزادی صرفنظر کند  استحقاق آزادی ندارد.

                                                                                     فرانکلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته