مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۰۲

برای آنکه واعظ غير متعظ نباشم از امروز با حذف واژه گرانسنگ (عدالت) و بسنده کردن به خواسته دلنشين (آزادی) بياری خدا اصلاحات را از خودم آغاز ميکنم .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته