مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۱۰۱

 

قانون اساسی دولت موقت  تنها پاسخ ممکن به وضعيت غير قابل تحملی است که شورای نگهبان پديد آورده .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته