مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۱۰۰

 

در مقايسه آزادی و عدالت  بعضی حق تقدم را به عدالت داده و برخی آزادی را مقدم بر همه چيز گرفته اند . در ايران حق تقدم و فضيلت را بايد هميشه به آزادی بدهيم . در ايران مجبوريم بگوئيم : قبل از همه چيز آزادی.

                                                                               خيابانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته