مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
تازه تر

 

 

تازه تر!

جانب ما گیردر این پهنه نرد،

تازه تر!

حامی ما باش در این دشت نبرد،

تازگی،

تازه ترا!

تاخته ای بر تن ما،

تن ما تاب ندارد،

تو بیا ، تازه ترا!

 

                                  هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته