مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۹

 

          تسليم شدن جبری شايد شريعت باشد ولی ايمان نيست.

                                                                                  انعام ۱۰۷


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته