مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۸

 

چرا مردم را برده خويش قرار داده ايد و حال آنکه مادرانشان اينها را آزاد بدنيا آورده اند؟

                                                                 عمر خليفه دوم مسلمين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته